ห้องสมุด ออนไลน์
ถาม-ตอบ
Welcome Guest [18.232.52.135]
อีเมลล์
รหัสผ่าน
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียนใหม่
 
 
วิจัย (ใจ)

'ตอนเริ่มแรกสนใจงานท่านอาจารย์พุทธทาสในแง่วิชาการ ยังไม่ได้สนใจที่จะปฏิบัติธรรม แต่พอศึกษางานของท่านผ่านไป ๕ ปีก็รู้ว่า คำสอนของท่านเน้นการปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง จึงเริ่มต้นที่จะปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง' โทโมมิ อิโต อาจารย์สอนทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัย Kobe ประเทศญี่ปุ่น เล่าถึงเหตุผลที่เธอมาสนใจวิจัยงานของท่านพุทธทาส ต่อมาว่า ปกติสอนหนังสือ อยู่ในวงการวิชาการของเอเชียศึกษา ถ้ามีอะไรเกี่ยวกับไทยศึกษา ญี่ปุ่นศึกษา สำหรับคนต่างชาติอาจไม่รู้วัฒนธรรมคนเอเชียด้วยกัน ก็เลยอยากรู้เรื่องว่า ทำไมคนไทยจึงนับถือท่านพุทธทาสมาก 'ตอนแรกๆ ที่อ่านงานของท่านอาจารย์พุทธทาส ตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีทางด้าน Liberal Arts มหาวิทยาลัยคริสเตียนนานาชาติ เรียนเกี่ยวกับศาสตร์ทุกด้าน เช่น มนุษย์ศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ตอนปี ๑ ถึงปี ๒ ได้มีโอกาสมาเมืองไทย เพราะมีค่ายนักศึกษาญี่ปุ่น ร่วมกับคนไทย มหาวิทยาลัยที่โทโมมิเรียนเขามีเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยพายัพ' มาเมืองไทยครั้งนั้นโทโมมิกับเพื่อนๆ นักศึกษาญี่ปุ่นและนักศึกษาไทย ไปช่วยซ่อมโบสถ์คริสเตียนในชนบทประมาณ ๒ อาทิตย์ 'ชอบเมืองไทยมาก อยากเรียนภาษาไทย ก็เริ่มสนใจพุทธศาสนาในเมืองไทย สนใจคริสต์ศาสนาด้วย แต่มหาวิทยาลัยที่โทโมมิเรียน ไม่มีสอนทางด้านเอเชียพอไปเรียนที่แคนาดา มีวิชาเกี่ยวกับศาสนาเยอะก็เรียนเรื่องศาสนา ทั้งคริสต์ศาสนา พุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาจารย์ที่สอนก็แนะนำหนังสือเรื่อง Toward The Truth (สู่สัจธรรม) เขียนโดย ศาสตราจารย์ Donald K.Swearer ในหนังสือเล่มนี้แนะนำหนังสือของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุว่า เป็นอริยบุคคลในประเทศไทย แล้วอาจารย์ Swearer แปลงานของท่านอาจารย์พุทธทาสเล่มเล็กๆ รวมเป็นเล่มใหญ่ เช่น 'เกิดมาทำไม', 'คู่มือมนุษย์' และอีกหลายๆ เล่ม อ่านแล้วก็อยากศึกษามากขึ้น พอกลับไปประเทศญี่ปุ่นก็อยากเขียนวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ อาจารย์ Swearer ก็สนใจมาก แต่ตอนนั้นยังไม่รู้ภาษาไทย อ่านเป็นภาษาอังกฤษอยู่ก็อยากรู้ภาษาไทยมากขึ้น เลยตั้งใจเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยSophia ในญี่ปุ่น เป็นมหาวิทยาลัยคริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก ต่างจาก ตอนเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนนานาชาติ ที่นั่นนิกายโปรเตสแตนต์' สำหรับตัวโทโมมินั้นนับถือศาสนาพุทธ เธอเล่าว่า ที่บ้านก็เป็นพุทธ แต่คำสอนพุทธศาสนาในญี่ปุ่นไม่ค่อยชัดเจน เวลามีคนตายก็ทำพิธีกรรมตามปกติที่บ้าน 'เรานับถือบรรพบุรุษ พ่อแม่ไม่ค่อยเอ่ยเรื่องศาสนา พอได้พุดคุยกับคนที่นับถือศาสนาคริสต์ก็ประทับใจมาก รู้สึกว่าคนที่มีศาสนาจิตใจดีงาม พอศึกษาพุทธศาสนา ศึกษางานของท่านอาจารย์พุทธทาส ท่านพูดถึงกิเลส ธรรมะ สุญญตา ตอนแรกก็รู้สึกว่าเป็นนามธรรม ยังไม่รู้ว่านามธรรมตรงนั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตอย่างไร พอปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา ท่านก็แนะนำให้ไปเรียนปริญญาเอกที่ออสเตรเลีย ตอนนั้นสนใจมากว่า ทำไมคนไทยนับถือท่านอาจารย์พุทธทาส ก็เลยศึกษาต่อที่ The Australian National University และทำวิทยานิพนธ์เรื่องเกี่ยวกับบริบทสังคมของท่านพุทธทาส (Discussions in the Buddhist public sphere in twentieth -century Thailand :Buddhadasa Bhikkhu and his world)' ตอนนั้นโทโมมิพอรู้ภาษาไทยบ้างแล้ว ทำความรู้จักท่านพุทธทาสจากหลายช่องทาง อย่างการอ่านหนังสือ 'เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา' ชีวประวัติของท่านอาจารย์พุทธทาส สัมภาษณ์โดยพระประชา ปสนฺนธมฺโม (ประชา หุตานุวัตร) ได้สัมภาษณ์คนที่เกี่ยวข้องประมาณ ๒๐๐ คน ทำให้ค่อยๆ เข้าใจมากขึ้นว่า ทำไมคนไทยจึงนับถือท่านอาจารย์พุทธทาส 'เท่าที่ศึกษามาในเมืองไทย เมื่อก่อนเวลาพูดถึงพุทธศาสนาก็คือทำบุญ ทำดี ส่วนเรื่องการทำอย่างไรจะดับทุกข์ได้ เรื่องอรหันต์ เรื่องนิพพาน เป็นเรื่องไกลมาก ไม่มีใครออกมาพูดถึง แต่ท่านพุทธทาสอ่านหนังสือพระไตรปิฎกโดยตรง แล้วปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าโดยตรง พิมพ์หนังสือ 'พุทธสาสนา' เขียนหนังสือเล่มแรกในสวนโมกขพลารามคือ 'ตามรอยพระอรหันต์' หลังจากวิทยานิพนธ์เสร็จแล้ว ในแง่วิชาการโทโมมิเล่าว่า ก็พอใจ แต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่า ทำไมคำสอนของท่านพุทธทาสมีมากขนาดนี้ แล้วอะไรล่ะที่อยู่ในคำสอนเหล่านั้น จึงทำให้เธอกลับมาประเทศไทยอีกครั้ง ปฏิบัติธรรมเพราะอยากรู้ว่าจิตใจตัวเองจะเปลี่ยนอย่างไร และเห็นว่าแม้จะศึกษาธรรมในแง่วิชาการอย่างลึกซึ้งเพียงใด คงจะไม่อาจเข้าถึงจิตใจได้จริงๆ และก็ไม่มีความหมายเท่ากับการได้ปฏิบัติจริง การมาเยือนธรรมาศรม ธรรมมาตา ในสวนโมกขพลารามครั้งนี้ของโทโมมิ ๑๐ วัน จึงมาปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะเพื่อปรับวิทยานิพนธ์เป็นหนังสือที่จะตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นด้วย เธอจึงต้องทำงานหนักไม่แพ้คราวที่แล้ว 'อาจารย์สอนอานาปานสติดีมาก ต้องฝึกนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงๆ ตอนนั้นรู้สึกว่า เราเป็นนักวิชาการ เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ไม่เคยมีวันหยุด นอนก็น้อย แล้วมานั่งเฉยๆ เป็นวันๆ เจ็บก็เจ็บ ปวดก็ปวด ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าประโยชน์ของการนั่งสมาธิคืออะไร ก็รู้สึกเสียดายเวลา น่าจะกลับไปทำงาน แต่พอเวลาผ่านไป เราเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้น ถึงประโยชน์ของการอยู่กับปัจจุบันขณะที่ได้เห็นเวทนา คือความเจ็บปวด เห็นความฟุ้งซ่านของตัวเอง ขณะนั่งสมาธิ รู้จักกิเสลของตัวเอง เรื่องปฏิบัติก็เท่านี้นะคะ ไม่มีอะไรเลยค่ะ ชีวิตของโทโมมิ ไม่มีความสำคัญอะไรหรอกค่ะ' แต่ในความไม่มีอะไร เมื่อเห็นรอยยิ้มของเธอทุกครั้งในธรรมาศรม ธรรมมาตา ก็รู้แล้วว่าเธอมีความสุขเพียงใด
 มนสิกุล โอวาทเภสัชช์
 
 
ข่าวอื่นๆ ::
ห้องสมุดจัดศูนย์เรียนรู้
เปิดตัวห้องสมุด
เปิดใช้ระบบ E-Library
โลกร่มเย็นด้วยพระพุทธมนต์
ชาดก คือ ?
นิกายสำคัญของพระพุทธศาสน
ความหมายของ พระไตรปิฏก
ความหมายของคำว่า ศาสนา
โลกร่มเย็นด้วยพระพุทธมนต์
นิกาย สำคัญของพระพุทธศาสนา
ความหมายของ พระไตรปิฏก
ความหมายของคำว่า ศาสนา
โลกร่มเย็นด้วยพระพุทธมนต์
นิกายสำคัญของพระพุทธศาสน
ความหมายของ พระไตรปิฏก
ความหมายของคำว่า ศาสนา
โลกร่มเย็นด้วยพระพุทธมนต์
นิกายสำคัญของพระพุทธศาสน
ความหมายของ พระไตรปิฏก
ความหมายของคำว่า ศาสนา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา
วิจัย (ใจ)
โลกร่มเย็นด้วยพระพุทธมนต์
นิกายสำคัญของพระพุทธศาสน
ความหมายของ พระไตรปิฏก
ความหมายของ คำว่า ศาสนา
 
   [กลับไปหน้าก่อน]
 
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ห้องสมุดออนไลน์ บทความออนไลน์ WebBoard Link