ห้องสมุด ออนไลน์
ถาม-ตอบ
Welcome Guest [3.236.16.13]
อีเมลล์
รหัสผ่าน
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียนใหม่
 
 
งานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติประจำปี๒๕๖๓

ขอเชิญร่วมงาน เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๕ - ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ และบูชากัณฑ์เทศน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา ชื่อบัญชี : เงินทุนจัดสร้างพุทธมณฑล (ออมทรัพย์) ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรเกษม ๙๑ (อ้อมน้อย) ๗๓๒-๑-๐๓๓๗๗-๕ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐-๒๔๔๑-๗๙๖๕-๖
 บรรณารักษ์
 
 
ข่าวอื่นๆ ::
สวัสดีปีใหม่๒๕๖๔
กำเนดการงานเปิดป้ายพระนาม
งานเปิดป้ายพระนามพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์
วันลอยกระทง
งานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติประจำปี๒๕๖๓
งานพุทธมณฑลรำลึก ปีที่ ๖๕
แปลงผักสาธิต
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
การป้องกันการแพร่เระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
งานบรรพชาสามเณร
ห้องสมุดจัดศูนย์เรียนรู้
เปิดตัวห้องสมุด
เปิดใช้ระบบ E-Library
โลกร่มเย็นด้วยพระพุทธมนต์
ชาดก คือ ?
นิกายสำคัญของพระพุทธศาสน
ความหมายของ พระไตรปิฏก
ความหมายของคำว่า ศาสนา
โลกร่มเย็นด้วยพระพุทธมนต์
นิกาย สำคัญของพระพุทธศาสนา
ความหมายของ พระไตรปิฏก
ความหมายของคำว่า ศาสนา
โลกร่มเย็นด้วยพระพุทธมนต์
ข่าวย้อนหลังอื่นๆ :

 
   [กลับไปหน้าก่อน]
 
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ห้องสมุดออนไลน์ บทความออนไลน์ WebBoard Link